ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca osobných údajov:

Ing. Mészáros Róbert – Meszo, Železničná 1115/37, 94107 Veľký Kýr, Slovenská republika, +421 915 878 208, info@meszo.eu, IČO: 44449879, DIČ: 1080235750, IČ DPH: SK1080235750, Č. OŽP-B 2008/06336-2, č. ŽR440-27806


Vami poskytnuté osobné údaje:

Ak objednávate tovar alebo služby od nás, potrebujeme informácie, aby Vám daný tovar alebo služba mohla byť doručená (vaše meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa). Údaje môžu byť v niektorých prípadoch prevedené tretím stranám (Dodávateľská spoločnosť, Zmluvný partner - ak objednávate tovar, ktorý je uložený naším zmluvným partnerom, musíme previesť vaše osobné údaje na tohto zmluvného partnera, ktorý dokončí objednávku).


Osobné údaje získané iným spôsobom

Táto webová lokalita používa produkty Google. Skontrolujte a spravujte typy informácií (súbory cookie, adresu IP atď.) zhromažďované spoločnosťou Google.