VÝSTUŽE

Naša spoločnosť je výrobcom betonárskych priestorových výstuží, jednostranných výstuží a dištancií. Firma má vlastnú ťažiareň valcovaného drôtu, v ktorej na preťahovacích strojoch vyrába za studena ťahanú hladkú alebo rebrovanú betonársku oceľ. Na zváracích linkách následne z tejto oceli vyrába zvárané jednostranné alebo priestorové výstuže pre moderné stropné a iné stavebné konštrukcie. Od samého počiatku je nedeliteľnou súčasťou našej spoločnosti účinná technická kontrola vo vlastnom skúšobnom laboratóriu. Rad výrobkov je pre svoju jedinečnosť chránená priemyslovými vzormi a patentmi zapísanými na Úrade priemyslového vlastníctva.

Naše výrobky spĺňajú všetky normami stanovené kritériá nielen pre územie našej krajiny, ale aj pre iné štáty. Silnými stránkami našej spoločnosti sú vysoká kvalita, veľká výkonnosť, spoľahlivosť a presné plnenie termínov dodávok.