TRIEDIČE

Vyvinuli sme typovo-rozmerovú radu vibračných triedičov spĺňajúce rôzne požiadavky zákazníkov na granulometrické rozdelenie materiálov v linkách na spracovanie nerastných surovín.


VIBRAČNÉ TRIEDIČE VTK


Triediče VTK sú vhodné pre triedenie zrnitých materiálov o zrnitosti 0 - 250 mm na sitách s okami 2 - 200 mm. Triedeným materiálom môže byť drvené kamenivo, štrkopiesok, rudy, uhlie, koks atď. Triediče VTK umožňujú suchý aj mokrý spôsob triedenia. Triediče VTK vykonávajú kruhový pohyb. Pohyb je vybudený nevyvážkovým budičom umiestneným v ťažisku stroja. Triediče VTK sú vyrábané s 1 - 4 triediacimi plochami. Triediace plochy môžu byť oceľové, gumové alebo plastové.

Triediče VTK = veľa predností:

 • vysoký výkon a ostrosť triedenia, ktoré sú dosahované pomocou optimálneho naladenia parametrov triediča v závislosti na požadovaných hraniciach triedenia a vlastnostiach triedeného materiálu,
 • odolnosť proti zaklinovaniu a zalepovanie triedeného materiálu na triediacich plochách,
 • minimálne prevádzkové náklady, ktoré sú výsledkom vyváženej konštrukcie stroja, využitie dlhoročných skúseností z prevádzky triedičov a unifikácie dielcov,
 • dokonalé protiprašné krytie,
 • jednoduchá výmena triediacich plôch,
 • jednoduchá vizuálna kontrola triediaceho procesu a stavu triediacich plôch pomocou nazeracích otvorov,
 • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnosť.

Parametre triedičov VTK je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.


VIBRAČNÉ TRIEDIČE VTE


Triediče VTE sú vhodné pre triedenie zrnitých materiálov o zrnitosti 0 - 200 mm na sitách s okami 2 - 63 mm. Triedeným materiálom môže byť drvené kamenivo, štrkopiesok, rudy, uhlie, koks atď. Triediče VTE umožňujú suchý aj mokrý spôsob triedenia.

Triediče VTE vykonávajú neusmernený eliptický pohyb. Pohyb je vybudený vibromotorom umiestneným nad ťažiskom stroja.

Triediče VTE sú vyrábané s 1 - 3 triediacimi plochami. Triediace plochy môžu byť oceľové, gumové alebo plastové.

Triediče VTE = veľa predností:

 • odolnosť proti zaklinovaniu a zalepovaniu triedeného materiálu na triediacich plochách,
 • minimálne prevádzkové náklady, ktoré sú výsledkom vyváženej konštrukcie stroja, využitie dlhoročných skúseností z prevádzky triedičov a unifikácie dielcov,
 • jednoduchá výmena triediacich plôch,
 • jednoduchá vizuálna kontrola triediaceho procesu a stavu triediacich plôch pomocou nazeracích otvorov,
 • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnosť.

Parametre triedičov VTE je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.

VIBRAČNÉ TRIEDIČE VTS


Triediče VTS sú vhodné pre triedenie zrnitých materiálov o zrnitosti 0 - 200 mm na sitách s okami 2 - 63 mm. Triedeným materiálom môže byť drvené kamenivo, štrkopiesok, rudy, uhlie, koks atď. Triediče VTS umožňujú suchý aj mokrý spôsob triedenia. Najčastejším spôsobom použitia týchto triedičov je odhlinenie vstupného materiálu do technologickej linky.

Triediče VTS poháňajú dva príložné vibromotory pripevnené po stranách na bočnice triediča. Zmena amplitúdy sa vykonáva nastavením nevývažkov vibromotorov

Triediče VTS sú vyrábané s 1-3 triediacimi plochami. Triediace plochy môžu byť oceľové, gumové alebo plastové.

Triediče VTS = veľa predností:

 • odolnosť proti zaklinovaniu a zalepovaniu triedeného materiálu na triediace ploche,
 • minimálne prevádzkové náklady, ktoré sú výsledkom vyváženej konštrukcie stroja, využitie dlhoročných skúseností z prevádzky triedičov a unifikácie dielcov,
 • jednoduchá výmena triediace plochy,
 • jednoduchá vizuálna kontrola triediaceho procesu a stavu triediace plochy,
 • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnosť.

Parametre triedičov VTS je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.


VIBRAČNÉ HRUBOTRIEDIČE VGO


Hrubotriediče VGO sú vhodné pre odhlinenie vstupného materiálu do technologickej linky o zrnitosti do 1m s 1 až 2 triediacimi plochami. Horná plocha je osadená roštom s triediacou štrbinou do 150mm. Dolná plocha môže byť osadená sitom s okami 35 - 63mm. Triedeným materiálom môže byť drvené kamenivo, štrkopiesok, rudy atď.

Triediče VGO vykonávajú kruhový pohyb. Pohyb je vybudený nevývažkovým budičom umiestneným v ťažisku stroja.

Triediče VGO = veľa predností:

 • odolnosť proti zaklinovaniu a zalepovaniu triedeného materiálu na triediacich plochách,
 • vďaka kaskádovej konštrukcii roštovej plochy dochádza k efektívnejšiemu odtriedeniu jemných frakcií z hornej plochy hrubotriediča,
 • minimálne prevádzkové náklady, ktoré sú výsledkom vyváženej konštrukcie stroja, využitie dlhoročných skúseností z prevádzky triedičov a unifikácie dielcov,
 • jednoduchá výmena triediacich plôch,
 • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnosť.

Parametre hrubotriedičov VGO je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.


VIBRAČNÉ ODVODŇOVAČE VO


Vibračné odvodňovače VO slúžia výhradne na odstraňovanie prebytočnej vody zostávajúcej v produktu pri mokrom spôsobe výroby kameniva.

Vibračný odvodňovač VO je 1 plošný odvodňovač s prepadom podsítnej frakcie po celej dĺžke odvodňovača. V čele skrine sú dva sitové moduly pre prípadný odtok prebytočnej vody.

Pohyb skrine je vybudený dvojicou budičov umiestnených v hornej časti skrine, ktorú tvorí rotujúca nevyvážená hmota. Každý budič je uložený na 4 ložiskách a je poháňaný samostatným elektromotorom, prostredníctvom pružnej spojky.

Vibračné odvodňovače VO = veľa predností:

 • odolnosť proti klinovaniu a zalepovanie odvodňovaného materiálu na odvodňovacie ploche,
 • minimálne prevádzkové náklady, ktoré sú výsledkom vyváženej konštrukcie stroja, využitie dlhoročných skúseností z prevádzky vibračných odvodňovačov a unifikácie dielcov,
 • jednoduchá výmena odvodňovacie plochy,
 • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnosť.

Parametre odvodňovačov VO je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.