PRÁČKY KAMENIVA

Práčka kameniva je určená na pranie štrkopieskov o zrnitosti 4 - 70 mm. Práčka sa skladá z vane na ráme, v ktorej sú uložené dva rotory s lopatkami. Pohon je tvorený dvoma elektroprevodovkami. Pre sprchovanie praného štrkopiesku je vaňa v zadnej časti opatrená niekoľkými radmi trysiek.

Práčky kameniva LW - najvýznamnejšie prednosti:

  • dvojrotorová konštrukcia stroja a intenzívne sprchovanie zaručujúce dokonalé očistenie suroviny od ílov a blata,
  • rotor dĺžky 5 m, ktorý je osadený lopatkami z kvalitnej oteruvzdornej ocele s vysokou životnosťou. Lopatky sú ľahko vymeniteľné, tiež celý rotor je skrutkovanej konštrukcie a možno ho ľahko vymieňať,
  • ložiská rotora sú bohato dimenzované a sú mimo skriňu práčky, takže nedochádza k zníženiu ich životnosti vplyvom zasypania surovinou,
  • čelo vane práčky je kvalitne utesnené proti unikaniu vody,
  • práčku je možné dodať na semimobilnej konštrukcii, ktorá je opatrená lyžinami, konštrukcia sa inštaluje na spevnený povrch a nie je potrebné ju kotviť.


Parametre práčok kameniva LW je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.