DRVIČE


Našou stratégiou je dodávať drviče, ktoré sú schopné pokryť väčšinu požiadaviek zákazníkov na zmenšenie veľkosti surovín a recyklovaných stavebných materiálov.


KUŽEĽOVÉ DRVIČE HCC, HCU


Pri návrhu kužeľových drvičov HCC, HCU boli rešpektované všetky podstatné požiadavky zákazníkov na sekundárne a terciárne drviče nerastných surovín - vysoký výkon, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchosť obsluhy a hospodárnosť prevádzky pri schopnosti drviť extrémne tvrdé horniny.

Drviče HCC, HCU = veľa predností:

 • pokročilá technická úroveň zaisťujúca vysokú produktivitu tak aj bezpečnosť práce,
 • široké spektrum použitia a optimálna prispôsobivosť požiadavkám zákazníka,
 • robustné prevedenie odolné proti extrémne nepriaznivým prevádzkovým vplyvom,
 • kvalita drveného produktu, hlavne tvar zŕn, spĺňajúce náročné požiadavky noriem,
 • automatická regulácia nastavenia zaručujúca optimálne využitie drviča,
 • konštantný tvar drviacich nástrojov počas opotrebenia zvyšujúci ich životnosť
 • kompaktné uloženie drviča s pohonom uľahčujúce montáž a uvedenie do prevádzky,
 • uloženie na gumových pružinách znižujúce zaťaženie nosných konštrukcií,
 • automatické olejové i tukové mazanie minimalizujúce nároky na obsluhu,
 • vysoká kvalita = vysoká hospodárnosť prevádzky.

Automatická regulácia = lepšie a hospodárnejšie výsledky drvenia

Štandardnou výbavou drvičov HCC, HCU je riadiaci systém, ktorý zaručuje maximálne využitie kapacity stroja a tým znižuje náklady na jeho prevádzku. Riadiaca jednotka je integrovateľná do systému automatického riadenia celého technologického procesu. Efektívnejšia práca drviča tak zvyšuje zisky a minimalizuje náklady.


Hydraulická regulácia = jednoduchá obsluha a údržba

Spoľahlivý, jednoduchý a rýchly hydraulický systém pre nastavovanie výstupnej štrbiny súčasne zaisťuje ochranu drviča proti preťaženiu. Zároveň dovoľuje ľahké vyprázdnenie drviaceho priestoru v prípade zablokovania drviča za prevádzky pre zaistenie maximálnej bezpečnosti pre obsluhu. Hydraulický agregát je spolu s olejovým a tukovým mazacím systémom integrovaný do jednej skrine.


Vývoj, návrh drviče, výroba, servis = komplexné služby


Parametre drvičov HCC, HCU je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.


ČEĽUŠŤOVÉ DRVIČE DC


Čeľusťové drviče DC rešpektujú najdôležitejšie požiadavky kladené na moderné čeľusťové drviče - vysoký výkon a schopnosť spracovať čo najväčšie kusy materiálu pri nízkej hmotnosti a jednoduchej konštrukcii stroja.

Ich robustné, ale pritom ľahké technické riešenie s jednoduchým kinematickým mechanizmom je navrhnuté tiež s ohľadom na prevádzkovú spoľahlivosť a hospodárnosť, jednoduché nastavovanie a údržbu a integrovateľnosť do semimobilných alebo mobilných drviacich zariadení.

Drviče DC = veľa predností:

 • veľmi nízka hmotnosť znižujúce investičné náklady na inštaláciu drviča jednotkách,
 • jednopodporný kinematický mechanizmus umožňujúci vyšší výkon a lepšie vťahovanie väčších kusov materiálu do drviaceho priestoru,
 • jednoduchšia konštrukcia znižujúca náklady na prevádzku a údržbu,
 • technické riešenie minimalizujúce nároky na obsluhu a údržbu pri zaistení vysokej bezpečnosti práce,
 • široké možnosti nasadenia - od drvenia lomového kameňa až po spracovanie betónov alebo recykláciu tehlového muriva,
 • vysoká kvalita = vysoká hospodárnosť prevádzky.

Parametre drvičov DC je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.


ODRAZOVÉ DRVIČE HIC


Odrazové drviče HIC sú konštrukčne riešené pre široké spektrum využitia. Možno ich nasadiť ako na drvenie ťažených materiálov v lomoch (vápenca, dolomitu, pieskovca, štrku atď) tak na spracovanie stavebného odpadu pre recykláciu (betónu, tehlových sutinou, bitúmenových povrchov pri rekonštrukcii vozoviek).

Drviče HIC = mnoho predností:

 • vysoká technická úroveň zameraná na zvýšenie efektívnosti prevádzky,
 • vysoký stupeň zdrobnenia, veľmi dobrá tvarová hodnota produktu,
 • jemnosť zdrobnenia možno podporiť montážou dodrvovacej dráhy,
 • variabilné konštrukčné riešenie skrine pre nasadenie drvičov HIC do stacionárnych liniek alebo mobilných zariadení,
 • uzavreté teleso rotora, pevné upnutie drviacich líšt v rotore,
 • kompaktné riešenie pružiacich jednotiek a nastavovanie štrbiny odrazových dosiek a dodrvovacej dosky,
 • hydraulické otváranie skrine drviče zjednodušuje prístup pre údržbu,
 • vysoká kvalita = vysoká hospodárnosť prevádzky.

Variabilita konštrukcie = široké možnosti nasadenia drvičov HIC

Variabilita prevedenie drvičov HIC dáva široké možnosti ich prevádzkového nasadenia. Zmenou usporiadanie násypné skrine je možné jednoducho prispôsobiť pre stacionárne alebo mobilné nasadenie. Úprava pre mobilné nasadenie rešpektuje požiadavky na minimálnu výšku podávača a na ochranu proti vystreľovaniu materiálu z vnútorného priestoru drviča.


Alternatívne vybavenie drviča HIC dodrvovacou dráhou zvýši drviaci účinok a tým jemnosť podrveného materiálu. Drvič s dodrvovacou doskou je rozlíšený označením GB v názve drviča.

Drviče HIC možno prispôsobiť pre drvenie materiálu s vyššou abráziou. Drvič HIC pre drvenie abrazívneho materiálu je rozlíšený označením A v názve drviča.


Drtiče se vyrábí v provedení:

HIC - drcení nízkoabrazivních materiálů

HIC A - drcení materiálů s vyšší abrazivitou

HIC GB - drcení nízkoabrazivních materiálů s vyšším stupňem zdrobnění

HIC FGB - drcení nízkoabrazivních materiálů s maximálním stupněm zdrobnění


Parametre drvičov HIC je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.

VALCOVÉ DRVIČE RCS


Valcové drviče RCS sú určené pre jemné drvenie širokého spektra materiálov. Prednosťou tohto typu drviča je minimalizácia vzniku jemných prachových podielov v produkte drvenie.

Drviče RCS = mnoho predností:

 • vysoká technická úroveň zameraná na jednoduchosť obsluhy a údržby,
 • minimalizácia prachových podielov v produkte drvenie,
 • riešenie rotorov uľahčuje výmenu opotrebovaných bandážou,
 • jednoduchý systém stavania drviacej štrbiny a tým nastavenie výstupnej zrnitosti,
 • jednoduché a jednoznačné nastavenie prítlačnej sily pohyblivého rotora,
 • vysoká kvalita = vysoká hospodárnosť prevádzky.

Konštrukčné prevedenie = jednoduchosť obsluhy a údržby

Drvič RCS je riešený aj s ohľadom na jednoduchosť inštalácie, obsluhy a údržby. Kompletný drvič je i s pohonom rotorov na spoločnom ráme. Jednotka odpruženie pohyblivého rotora a stavanie štrbiny má ľahko prístupné a jednoducho nastaviteľné ovládacie prvky.


Parametre drviča RCS je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.