DEHYDRÁTORY

Korčekové dehydrátory slúžia na odvodňovanie štrkopieskov. Dehydrátor sa skladá z vane s prepadovou hranou, vynášacieho kolesa, prihrňovacej závitovky a pohonu. Pohon tvorí elektroprevodovky s frekvenčným meničom.

Dehydrátor sa vyrába v prevedení bez prihrnovacej závitovky - označenie KD alebo s prihrnovacou závitovkou, označenie KDS.

Dehydrátory KD a KDS - najvýznamnejšie prednosti:

  • intenzívne zachytávanie jemných častíc surovín, ktoré je dosahované pomocou veľkého objemu vane, závitovky a veľmi dlhej prepadovej hrany so špeciálnym profilom,
  • podtlakový odsávací systém v korečkách zvyšuje odvodnenie produktu,
  • korčeky sú na čele opatrené oteruvzdorným, hrubostenným, vymeniteľným britom a na bokoch vymeniteľnými panciermi, dno je tvorené ľahko vymeniteľným sitom,
  • nastaviteľný spodný pancier výsypky zaručuje minimálny spätný prepad suroviny pri vysypávaní korčeku,
  • zmenou otáčok kolesa dehydrátora pomocou frekvenčného meniča možno operatívne meniť množstvo zachytených jemných podielov,
  • dehydrátor je semimobilnej konštrukcie, v dolnej časti je opatrený lyžinami, inštaluje sa na spevnený povrch a nie je potrebné ho kotviť,

Parametre korčekových dehydrátorov KD a KDS je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.