MOBILNÉ ZARIADENIA

Vyrábané stroje kompletujeme do mobilných a semimobilných zariadení. Mobilné zariadenie je plne autonómne a možno ju dopravovať medzi jednotlivými lokalitami a tým riešiť okamžitú potrebu spracovania nerastných surovín na tom ktorom mieste. Semimobilné zariadenie je technologický celok premiestniteľný v rámci lomu, čím je možné riešiť minimalizáciu nákladov na dopravu materiálu atď.


MOBILNÉ DRVIACE JEDNOTKY MCU


Mobilné drviace jednotky MCU sa používajú na drvenie kameniva. MCU rešpektuje všetky zásadné požiadavky kladené na túto kategóriu zdrobňovacích zariadení.

MCU je kompaktným zariadením, do ktorého násypky je možné sypať materiál k drveniu priamo z bagra alebo ho podávať nakladačom so šírkou lyžice až 2,5 m

Na prepravu drviacej jednotky po pozemných komunikáciách slúži dvojnápravový podvozok. Pre manipuláciu s drviacou jednotkou na pracovisku je možné drviacu jednotku vybaviť húsenicovým podvozkom.

Parametre mobilných drviacich jednotiek MCU je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.


KONTAJNÉROVÉ DRVIACE JEDNOTKY CCU


Kontajnerové drviace jednotky CCU sa používajú najmä pre recykláciu stavebného odpadu. CCU je kompaktným zariadením, do ktorého násypky je možné sypať materiál k drveniu priamo z nákladného automobilu alebo ho podávať nakladačom so šírkou lyžice až 3000 mm. Po čiastočnom pretriedení resp. odhlinení na vibračnom podávači je materiál rozdrvený čeľusťovým alebo odrazovým drvičom.

Vynášacie pásy môžu byť vybavené magnetickým separátorom a pre transport sú hydraulicky sklápané. Po sklopení násypky potom celé zariadenie nepresahuje prejazdový profil. Kontajner je možné prepravovať vozidlom s hydraulickým zariadením podľa DIN 30722.


Parametre kontajnerových jednotiek CCU je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.


SEMIMOBILNÉ DRVIACE JEDNOTKY SCU


Semimobilné drviace jednotky SCU sa používajú na drvenie kameniva alebo pre recykláciu stavebného odpadu, ktorá rešpektuje všetky zásadné požiadavky kladené na túto kategóriu zdrobňovacích zariadení.

SCU je kompaktným zariadením, do ktorého násypky je možné sypať materiál k drveniu priamo z nákladného automobilu alebo ho podávať nakladačom so šírkou lyžice až 3000 mm. Po čiastočnom predtriedení resp. odhlinení na vibračnom podávači je materiál rozdrvený čeľusťovým alebo odrazovým drvičom.

Vynášacie pásy môžu byť vybavené magnetickým separátorom. Po sklopení násypky a po čiastočnej demontáži zariadenie nepresahuje prejazdový profil.

Parametre semimobilných drviacich jednotiek SCU je nutné riešiť individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach.