STROJE


Vyrábame a vyvíjame široké spektrum strojov na spracovanie rôznych druhov nerastných surovín a pre recykláciu stavebných odpadov (drvenie, triedenie a doprava). Stroje dodávame ako samostatné, ako mobilné alebo semimobilné jednotky drvenia a triedenia. Naše stroje dodávame i v ucelených linkách na spracovanie nerastných surovín.

SERVIS

Naša firma vykonáva servisné a generálne opravy čeľusťových a kužeľových drvičov, triedičov vrátane dodávok náhradných dielov.

Neoddeliteľnou súčasťou programu servisnej činnosti je kompletný súhrn pred a po predajných služieb, ako:

  • Identifikácia potrieb zákazníka
  • Spolupráca pri návrhu aplikácie
  • Zaistenie montážnych zariadení
  • Uvedenie do prevádzky
  • Školenie obsluhy
  • Preukázanie projektových parametrov
  • Záručné a pozáručné opravy


TECHNOLOGICKÉ UZLY

Naše zariadenie dodávame tiež kompletizované do technologických uzlov. Technologické uzly s triedičmi alebo drvičmi a ďalšími nadväzujúcimi zariadeniami vychádzajú z požiadavky projektantov na dodávku kompaktných technologických uzlov pre čiastočnú montáž moderných liniek spracovania nerastných surovín.

Technologický uzol tvorí ucelená sústava strojov s príslušnými oceľovými konštrukciami. Väčšinou nemôžu pracovať samostatne, je nutné ich dokompletovať ďalšími zariadeniami. Dodávame ich v premiestniteľnom aj v stacionárnom prevedení.

TECHNOLOGICKÉ LINKY

Nami vyrábané zariadenia kompletujeme do liniek na spracovanie nerastných surovín. Zaisťujeme nielen výrobu zariadení pre kompletizáciu linky (sem spadajú aj dopravníky, oceľové konštrukcie, kontrolné a riadiace systémy), ale aj spracovanie projektu linky, jej montáž a uvedenie do prevádzky.

Ukážky technologických liniek dodaných našou firmou.