DIŠTANCIE OCEĽOVÉ TYP S

Označenie: S100

S - typ

100 - S (mm)

S = 30 ÷ 240 mm

Celková výška palety je max. 1m