DIŠTANCIE OCEĽOVÉ

Odporúčané používať pri betónovaní podláh a v situáciach, kde treba dodržiavať vzdialenosť medzi plochami. Šetrí čas, nenarúša statiku betónu.