MASZYNY


Produkujemy i rozwijamy szerokie spektrum maszyn do przerobu różnych rodzajów surowców mineralnych i do recyklingu odpadów budowlanych (kruszenie, przesiewanie i transport). Maszyny dostarczamy samodzielnie oraz jako mobilne lub przenośne jednostki do kruszenia i przesiewania. Nasze maszyny dostarczamy też w kompletnych liniach do przerobu surowców mineralnych.

Serwis


Firma prowadzi naprawy serwisowe i główne kruszarek szczękowych i stożkowych, przesiewaczy łącznie z dostawą części zamiennych.


Integralną częścią programu działalności serwisowej jest kompletna oferta usług przed i po sprzedaży takich, jak:

  • Identyfikacja potrzeb klienta
  • Współpraca w opracowaniu aplikacji
  • Zapewnienie urządzeń kompletujących
  • Wprowadzenie do eksploatacji
  • Szkolenie obsługi
  • Wykazanie spełnienia parametrów według projektu
  • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne


WĘZŁY TECHNOLOGICZNE


Nasze urządzenia dostarczamy również kompletowane do węzłów technologicznych. Węzły technologiczne z przesiewaczami lub kruszarkami i innymi nawiązującymi urządzeniami opierają się o wymagania projektantów dotyczących dostawy kompaktowych węzłów technologicznych do kompletowania nowoczesnych linii do przerobu surowców mineralnych.

Węzeł technologiczny tworzy kompletny zestaw maszyn z odpowiednimi konstrukcjami stalowymi. Przeważnie nie mogą pracować samodzielnie, jest konieczne dokompletowanie następnymi urządzeniami. Dostarczamy je w wersji ruchomej i stacjonarnej.


LINIE TECHNOLOGICZNE


Produkowane przez nas urządzenia kompletujemy do linii do przerobu surowców mineralnych. Zapewniamy nie tylko produkcję urządzeń do kompletacji linii (tu należą przenośniki, konstrukcje stalowe, systemy kontrolne i sterujące), ale również opracowanie projektu linii, jej montaż i wprowadzenie do eksploatacji.