VÝZTUŽE


Naše společnost je výrobcem betonářských prostorových výztuží, jednostranných výztuží a distancí. Firma má vlastní tažírnu válcovaného drátu, ve které na protahovacích strojích vyrábí za studena taženou hladkou nebo žebrovanou betonářskou ocel. Na svařovacích linkách následně z této oceli vyrábí svařované jednostranné nebo prostorové výztuže pro moderní stropní a jiné stavební konstrukce. Od samého počátku je nedílnou součástí naší společnosti účinná technická kontrola ve vlastním zkušební laboratoři. Řada výrobků je pro svou jedinečnost chráněna průmyslovými vzory a patenty zapsanými u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Naše výrobky splňují všechny normami stanovená kritéria nejen pro území naší země, ale i pro jiné státy. Silnými stránkami naší společnosti jsou vysoká kvalita, velká výkonnost, spolehlivost a přesné plnění termínů dodávek.