STROJE


Vyrábíme a vyvíjíme široké spektrum strojů na zpracování různých druhů nerostných surovin a pro recyklaci stavebních odpadů (drcení, třídění a doprava). Stroje dodáváme jak samostatně, tak jako mobilní či semimobilní jednotky drcení a třídění. Naše stroje dodáváme i v ucelených linkách zpracování nerostných surovin.

SERVIS


Naše firma provádí servisní a generální opravy čelisťových a kuželových drtičů, třídičů včetně dodávek náhradních dílů.

Nedílnou součástí programu servisní činnosti je kompletní souhrn před a po prodejních služeb, jako:

  • Identifikace potřeb zákazníka
  • Spolupráce při návrhu aplikace
  • Zajištění montážních zařízení
  • Uvedení do provozu
  • Školení obsluhy
  • Prokázání projektových parametrů
  • Záruční a pozáruční opravy


TECHNOLOGICKÉ UZLY


Naše zařízení dodáváme také kompletované do technologických uzlů. Technologické uzly s třídiči nebo drtiči a dalšími navazujícími zařízeními vychází z požadavku projektantů na dodávku kompaktních technologických uzlů pro dokompletování moderních linek zpracování nerostných surovin.

Technologický uzel tvoří ucelená soustava strojů s příslušnými ocelovými konstrukcemi. Většinou nemohou pracovat samostatně, je nutné je dokompletovat dalšími zařízeními. Dodáváme je jak v přemístitelném tak ve stacionárním provedení.

TECHNOLOGICKÉ LINKY


Námi vyráběná zařízení kompletujeme do linek na zpracování nerostných surovin. Zajišťujeme nejen výrobu zařízení pro komletaci linky (sem spadají i dopravníky, ocelové konstrukce, kontrolní a řídící systémy), ale i zpracování projektu linky, její montáž a uvedení do provozu.